Commission
Artist
Stacy Gordine
Material
Pounamu
Form
Aurei/Whakakai Piko

Aurei Pendant

Aurei/Whakakai Piko Pendant